lunes, 24 de marzo de 2014

Característiques del so


L'altura o to és la característica que ens permet diferenciar un so agut d'un greu. L'alçada ve produïda pel nombre de vibracions per segon(freqüència), així com més nombre de vibracions per segon més agut és el so. Es representa en música mitjançant les notes musicals. La posició de les notes en el pentagrama depèn de la clau que s'utilitza.

La intensitat és la qualitat que ens permet distingir entre sons forts o febles. La podem definir com la força amb què es produeix un so. També influeix la distància a què es troba situat el focus sonor de l'oient i la capacitat auditiva d'aquest.

La freqüència és la característica del so que ens permet diferenciar sons llargs de sons curts. La podem definir com el temps de permanència d'un so. La successió de sons de diferent durada ens dóna el ritme.

El timbre ens permet distingir dos o més sons que tinguin el mateix to, la mateixa durada i la mateixa intensitat. El timbre és conferit a un so en virtut de la diferent quantitat i intensitat dels harmònics que el componen així com de la forma de l'ona i en concret l'atac, la caiguda i la ressonància.


L'amplitud és la quantitat de pressió sonora que exerceix la vibració en el medi elàstic(aire). Alhora, l'amplitud determinarà la quantitat d'energia que conté un senyal sonor.

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
Design by Free Wordpress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Templates